Nieuwsbrief 23 maart 2018

Nieuwsbrief 23 maart 2018

In de nieuwsbrief van 23 maart 2018 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Lokalen, leerlingaantal en gemeentebeleid
  • Vakantierooster 2018-2019
  • Paasontbijt donderdag 29 maart (‘s middags groep 1 t/m 5 vrij)
  • Studiedag SGH op 3 april (leerlingen vrij)
  • 22 maart Wereld Waterdag (verslag)
  • ‘ Kijk mij nou’ -show op maandag 23 april
  • Nieuwe website
  • Avond 4 daagse 2018 (hulp gevraagd)
  • Zelfverdediging – sport en cultureel centrum Swanla