Rapporten

In de groepen 1 en 2 krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.
U krijgt in een 10-minutengesprek de gelegenheid om over de vorderingen van uw kind te spreken met de leerkracht. Aan het eind van groep 2 krijgen de kinderen een verslag mee en een map met werkjes.

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per jaar mijn rapportfolio mee naar huis. De resultaten worden met letters en cijfers ingevuld. De kinderen krijgen hun mijn rapportfolio mee. Wij geven als laagste cijfer een 4.
De hoogste beoordeling is een 9½. Wanneer de rapporten worden meegegeven leest u in de jaarkalender. Alle ouders ontvangen een uitnodiging om over het eerste en tweede rapport op school te komen praten.

Elk jaar krijgt u de mogelijkheid krijgen door het jaar heen met de leraar van uw kind te praten. Het begin van het schooljaar, midden in het schooljaar en aan het einde van het schooljaar. Ook wanneer uw kind van de onderbouw naar de middenbouw gaat of van de middenbouw naar de bovenbouw zal aan het einde van het jaar een gesprek plaatsvinden. 

Ziekmelding

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind wegens ziekte niet naar school kan gaan. Wilt u ons dan voor het begin van de schooldag bellen?  Als een kind zonder melding niet op school is nemen wij uiterlijk 9.00 uur contact met u op.

Als blijkt dat uw kind door ziekte meer dan een paar dagen niet naar school kan komen, is het van belang dat u contact opneemt met de leraar. De leraar kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind kan worden voortgezet. U kunt ook informatie vinden op de website van de onderwijsbegeleidingsdienst MHR, www.mhr.nl of op de website van het landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs, www.ziezon.nl.

Gymlessen

De kinderen van groepen 3 t/m 8 gymmen iedere dinsdagochtend en vrijdagochtend in de sporthal van dorpshuis Op Moer. We gaan daar lopend naar toe.

De kinderen dragen tijdens de gymles gymkleding (bijv. T-shirt en sportbroek) en gymschoenen. 

De kinderen van groep 1/2 hebben ieder dagdeel bewegingsonderwijs. Dat kan plaatsvinden op het schoolplein buiten of tijdens een speel- en gymles in het speellokaal. De gymkleren van groep 1/2 blijven in een gymtas op school (korte broek, T-shirt en gymschoenen – voorzien van naam).

Naast dat gym leuk en ontspannend is, doet een kind met bewegen andere ervaringen op. Door te gymmen maakt het kennis met en leert het meer over de verschillende sporten. Ook leert het kind op een goede manier met andere kinderen en de leerkracht om te gaan. Regelmatig worden er ook sport-clinics verzorgd.

 

Lestijden

Groep 1 – 8

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8:30 – 14:30 uur
8:30 – 14:30 uur
8:30 – 12:15 uur
8:30 – 14:30 uur
8:30 – 14:30 uur