Rapporten

In de groepen 1 en 2 krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.
U krijgt in een 10-minutengesprek de gelegenheid om over de vorderingen van uw kind te spreken
met de leerkracht. Aan het eind van groep 2 krijgen de kinderen een verslag mee en een map met werkjes.

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen drie keer per jaar een rapport mee naar huis. De resultaten worden met letters en cijfers ingevuld. De kinderen krijgen een rapportboekje mee. Wij geven als laagste cijfer een 4.
De hoogste beoordeling is een 9½. Wanneer de rapporten worden meegegeven leest u in de jaarkalender. Alle ouders ontvangen een uitnodiging om over het eerste en tweede rapport op school te komen praten.

Elk jaar krijgt u de mogelijkheid krijgen door het jaar heen met de leraar van uw kind te praten. Het begin van het schooljaar, midden in het schooljaar en aan het einde van het schooljaar. Ook wanneer uw kind van de onderbouw naar de middenbouw gaat of van de middenbouw naar de bovenbouw zal aan het einde van het jaar een gesprek plaatsvinden. 

Ziekmelding

Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind wegens ziekte niet naar school kan gaan. Wilt u ons dan voor het begin van de schooldag bellen?  Als een kind zonder melding niet op school is nemen wij uiterlijk 9.00 uur contact met u op.

Als blijkt dat uw kind door ziekte meer dan een paar dagen niet naar school kan komen, is het van belang dat u contact opneemt met de leraar. De leraar kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind kan worden voortgezet. U kunt ook informatie vinden op de website van de onderwijsbegeleidingsdienst MHR, www.mhr.nl of op de website van het landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs, www.ziezon.nl.

Gymlessen

De kinderen van groepen 3 t/m 8 gymmen iedere maandagmiddag en woensdagochtend in de sporthal van dorpshuis Op Moer. We gaan daar lopend naar toe.

De kinderen dragen tijdens de gymles gymkleding (bijv. T-shirt en sportbroek) en gymschoenen. 

De kinderen van groep 1/2 hebben ieder dagdeel bewegingsonderwijs. Dat kan plaatsvinden op het schoolplein buiten of tijdens een speel- en gymles in het speellokaal. De gymkleren van groep 1/2 blijven in een gymtas op school (korte broek, T-shirt en gymschoenen – voorzien van naam).

Naast dat gym leuk en ontspannend is, doet een kind met bewegen andere ervaringen op. Door te gymmen maakt het kennis met en leert het meer over de verschillende sporten. Ook leert het kind op een goede manier met andere kinderen en de leerkracht om te gaan. Regelmatig worden er ook sport-clinics verzorgd.

Gymrooster

Maandag:
Groep 7/8     11:00 – 12:00
Groep 3/4     13:15 – 14:15
Groep 5/6     14:15 – 15:15

Woensdag:
Groep 3/4     08:30 – 09:30
Groep 5/6     11:30 – 12:30
Groep 7/8     11:30 – 12:30

Lestijden

Groep 1 – 4

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8:30 – 12:00 uur
8:30 – 12:00 uur
8:30 – 12:15 uur
8:30 – 12:00 uur
8:30 – 12:00 uur

13:15 – 15:15 uur
13:15 – 15:15 uur
Vrij
13:15 – 15:15 uur
Vrij

Groep 5 – 8

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8:30 – 12:00 uur
8:30 – 12:00 uur
8:30 – 12:15 uur
8:30 – 12:00 uur
8:30 – 12:00 uur

13:15 – 15:15 uur
13:15 – 15:15 uur
Vrij
13:15 – 15:15 uur
13:15 – 15:15 uur

Buitenschoolse opvang Het Ganzennest

Een uitdagende, gezellige plek na school

Het Ganzennest biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Gediplomeerde medewerkers bieden dagelijks gevarieerde en uitdagende activiteiten aan. Van sport- en spelactiviteiten tot aan kookactiviteiten. Maar ook culturele activiteiten zoals dans en toneel worden niet overgeslagen. Wij houden rekening met geloofsovertuiging.

De mening van uw kind telt

Uw kind kiest zelf wat hij of zij gaat doen. Uw kind kan bij ons meedenken en meepraten. Bijvoorbeeld over de aanschaf van spelmateriaal en het activiteitenaanbod. Met het activiteitenprogramma houden wij rekening met de ontwikkelingsfase van uw kind

Feestelijke vakantieactiviteiten
Tijdens schoolvakanties kan uw kind de hele dag terecht. Vakantie is een feest, dus dat vieren we. We hebben een leuk en actief programma met leuke uitstapjes. En elke keer weer anders. In ieder geval zorgen wij er bij uitstapjes altijd voor dat wij weer rond 16.30 uur op de locatie aanwezig zijn

Uw kind is van harte welkom!
Kinderopvang is iets heel persoonlijks. Het gaat over mensen, sfeer, inrichting en kleur. Kom gerust eens kijken op onze locatie. Wij geven u graag een rondleiding. Voor informatie kunt u terecht  bij locatiemanager  Karin de Gooijer, via 06 – 22 93 59 32 of  via onze website www.kern-randstad.nl.

  • aandacht voor de natuurgezonde voeding
  • veel sport-, spel- en beweegactiviteiten
  • feestelijke vakantieactiviteiten
  • gratis SWKPas voor korting op uitjes
[/col_inner] [/row_inner]

[/col] [/row]