ONZE SCHOOL

De Keijzerschool is in 1969 geopend. De feestelijke opening werd verricht door de toenmalige burgemeester, de heer I.J.P. Keijzer.
Per januari 2019 is de obs Keijzerschool verhuisd naar een nieuw gebouwde school.

Windvaan 4
2751 ES Moerkapelle

MEER OVER ONS

Betrokken 

Wij zien om elk kind een kring van betrokken mensen. In eerste plaats zien wij de ouders, zij verzorgen en voeden het kind op. Dan de school, waar de leerkracht met zorg en aandacht nieuwe vaardigheden en kennis aanbiedt op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Dan zijn er de leerlingen, waarmee wordt samengewerkt, geoefend en gespeeld.  Ook zien wij instanties die betrokken zijn bij de zorg van het kind (consultatiebureau, kinderarts, WSNS, scholengroep, gemeente). Met elkaar zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind! 

ONZE VISIE