ONZE SCHOOL

De Keijzerschool is gebouwd in 1969. De feestelijke opening werd verricht door de toenmalige burgemeester, de heer I.J.P. Keijzer. Er vond een grootscheepse aanpassing van het gebouw plaats in 1985, toen de Wet op het Basisonderwijs werd ingevoerd.  De school heeft de beschikking over vijf leslokalen,  een speellokaal voor de kleuters, een grote centrale hal waar het podium staat, een personeelskamer en een ruimte die wordt gebruikt voor logopedie, de remedial teaching en allerlei andere activiteiten. Om het gebouw heen liggen twee speelpleinen. Beide pleinen zijn onlangs geheel voorzien van nieuwe speeltoestellen.

MEER OVER ONS

Betrokken 

Wij zien om elk kind een kring van betrokken mensen. In eerste plaats zien wij de ouders, zij verzorgen en voeden het kind op. Dan de school, waar de leerkracht met zorg en aandacht nieuwe vaardigheden en kennis aanbiedt op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Dan zijn er de leerlingen, waarmee wordt samengewerkt, geoefend en gespeeld.  Ook zien wij instanties die betrokken zijn bij de zorg van het kind (consultatiebureau, kinderarts, WSNS, scholengroep, gemeente). Met elkaar zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind! 

ONZE VISIE